Výsledky nejnovějších zápasů

TJ Slavoj Choltice

Členské příspěvky a pronájmy

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ CHOLTICE, z.s.

Členské poplatky a pronájmy prostor na rok 2024

 

1, Členský poplatek = klubový

Členský poplatek na rok 2024 je stanoven ve výši 2.000 ,- Kč a platí ho každý člen -hráč TJ Slavoj Choltice povinně a musí být uhrazen do 31.3. daného roku na uvedený účet klubu. V případě, že se jedná o nezletilého hráče, který má v klubu sourozence, bude uhrazen členský poplatek v plné výši pouze za jednoho sourozence a za ostatní sourozence bude uhrazen poplatek ve výši 1.000,- Kč. Ostatní členové /nehráči/ hradí poplatek za členství ve výši 1.500,-Kč.

Za úhradu členského poplatku je zodpovědný každý člen a hráč, popř. jeho zákonný zástupce, výběr poplatků kontrolují výborem pověření vedoucí družstev a členové výboru. Po uhrazení členského poplatku získá každý člen a hráč práva i povinnosti dle stanov TJ Slavoj Choltice. Z těchto poplatků budou mimo jiné hrazeny poplatky FAČR a ostatní provozní náklady klubu.

Členové a hráči klubu mají právo využívat prostory budovy TJ Slavoj, to znamená klubovnu, šatny, sprchy, apod. v rámci činností pořádaných klubem. Do uvedených prostor nemá přístup nikdo, kdo není členem nebo hráčem TJ Slavoj Choltice, vyjma rozhodčích, delegátů, členů hostujících družstev v rámci fotbalového utkání a kontrol státní správy. Prostory WC jsou volně přístupné všem návštěvníkům areálu a to pouze v průběhu akcí pořádaných TJ Slavoj Choltice, nebo v provozních hodinách kiosku.

Hostující hráč hradí poplatek rovněž, má stejné výhody a povinnosti jako řádný člen, nemá však hlasovací právo. Bude mu vydána karta klubová – host.

Ostatní osoby /např. fanoušek, návštěvník areálu, apod./ musí respektovat a dodržovat řád a provoz areálu a tudíž má, vyjma soc. zařízení, do prostor v budově vstup zakázán.

Osoba, která má zájem využívat prostory klubovny, se musí stát členem klubu popř. hráčem.

O členství lze požádat výbor i mimo stanovený termín dle stanov (tj. do 31.3.). Podmínkou pro schválení členství je úhrada členského poplatku. Pokud se někdo chce stát členem klubu během kalendářního roku, uhradí poměrnou část poplatku dle data vstupu. Hrající člen – Do 30.6 se hradí plná výše poplatku / 2.000,-Kč/. Od 1.7. se hradí polovina poplatku / 1.000,-Kč/ Člen – ne hráč hradí do 30.6. plnou výši poplatku / 1.500,-Kč/ Od 1.7. se hradí polovina poplatku / 750,-Kč /. Úhrada této poměrné části poplatku v průběhu roku je podmíněna řádným členstvím v roce následujícím, kde již bude uhrazen poplatek v plném rozsahu.

V případě neuhrazení členského poplatku v řádném termínu, bude osoba vyloučena ze spolku.

Poplatky se hradí na toto číslo účtu : 240 252 8464 / 2010. Jako Variabilní symbol uvádějte datum narození, do poznámky uveďte jméno a příjmení. Dle těchto údajů bude každé osobě vystavena klubová karta, společně s potvrzením o platbě.

Do klubovny, mají vyjma výše uvedených, pouze jednorázový přístup:

  • Rodiče nebo jejich pověřený zástupce nezletilého hráče TJ Slavoj, při akcích pořádaných TJ Slavoj, pro mládež a rodiče
  • Sponzoři a hosté na pozvání výboru TJ Slavoj

Kdo má uhrazen členský poplatek má na domácí utkání vstup zdarma. Po úhradě mu bude vydána klubová karta a doklad o zaplacení.

3, Možnosti jednorázových pronájmů:

Klubovna – je možné zapůjčit na jednorázovou akci / rodinná oslava, apod. v rozsahu trvání do 24 hod./ pouze členovi TJ Slavoj, který má uhrazen členský příspěvek. Zapůjčení klubovny pro jednorázovou akci se uhradí samostatným poplatkem ve výši 2.000,-Kč.

Činovníci klubu / členové výboru, trenéři, asistenti trenérů, vedoucí družstev, apod./ mají nárok na výpůjčku klubovny 2x ročně zdarma.

Dále uvádíme možnosti dalších výpůjček na akce do 20 osob.

Sportovní šatnu lze zapůjčit komukoliv na jednorázovou akci/ to znamená jiné TJ, jinému spolku, či organizaci, jednotlivci/ za samostatný poplatek ve výši 2.000,- Kč člen klubu hradí 1.000,-Kč

Sociální zařízení, které je umístěné v budově, je otevřeno při akcích TJ Slavoj. V ostatních případech, je možná výpůjčka na jednorázovou akci za cenu dohodnutou s výborem dle rozsahu akce.

Akce nad 20 osob se budou posuzovat individuálně výborem TJ Slavoj.

Spolky Městyse – individuální posouzení výborem, dle rozsahu pořádané akce.

Areál i hrací plocha je pro sportující veřejnost, školu, školku a místní spolky, volně přístupné, pokud se na ní nekoná akce TJ Slavoj a to zdarma. Činnost TJ Slavoj má vždy přednost před ostatními aktivitami na hrací ploše a v areálu. Dění a chod v areálu řídí výbor TJ Slavoj Choltice.

4, Dlouhodobé pronájmy

Poplatek za vícedenní akce, typu soustředění jiných klubů a spolků stanovuje výbor TJ Slavoj dle jejich rozsahu a charakteru.

Výbor TJ Slavoj Choltice

 

 

 

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít